u8}

, , , , ,

KIMERA LOUNGE - - 2019 A 7 - , ,


- 2019 A 7

«

KIMERA LOUNGE
www.kimerahotel.com/

 KIMERA LOUNGE - <font color=green> ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 30.04.2019</font>

KIMERA LOUNGE
KIMERA LOUNGE
KIMERA LOUNGE
KIMERA LOUNGE
KIMERA LOUNGE
KIMERA LOUNGE
KIMERA LOUNGE
KIMERA LOUNGE

:
!




,


BED AND BREAKFAST


 GRAPEFRUIT SUITE 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  2 +1 (2.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-11.99)  3 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-11.99)  3 +2 (0.00-1.99)  3 +2 (2.00-2.99) 
   1411       2822       2657       2988       2942       3077       2957       3062       3092       2777       2912       2792       2897       2927       3243       3243       3258       3228       3258    
   1422       2844       2668       3021       2964       3110       2990       3084       3136       2788       2934       2814       2908       2960       3287       3287       3313       3261       3313    
   1411       2822       2657       2988       2942       3077       2957       3062       3092       2777       2912       2792       2897       2927       3243       3243       3258       3228       3258    
   1411       2822       2657       2988       2942       3077       2957       3062       3092       2777       2912       2792       2897       2927       3243       3243       3258       3228       3258    
   1411       2822       2657       2988       2942       3077       2957       3062       3092       2777       2912       2792       2897       2927       3243       3243       3258       3228       3258    
   1224       2448       2282       2613       2568       2703       2583       2688       2718       2402       2537       2417       2522       2552       2868       2868       2883       2853       2883    
   1094       2188       2011       2364       2308       2454       2334       2428       2480       2131       2277       2157       2251       2303       2630       2630       2656       2604       2656    
   1099       2198       2016       2379       2318       2469       2349       2438       2500       2136       2287       2167       2256       2318       2650       2650       2681       2619       2681    
   1083       2166       2000       2331       2286       2421       2301       2406       2436       2120       2255       2135       2240       2270       2586       2586       2601       2571       2601    


BED AND BREAKFAST


 KAMQUAT ROOM 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (2.00-11.99) 
   1452       2904       2353       3024       3039       2473       2488    
   1463       2926       2364       3046       3072       2484       2510    
   1452       2904       2353       3024       3039       2473       2488    
   1452       2904       2353       3024       3039       2473       2488    
   1452       2904       2353       3024       3039       2473       2488    
   1296       2592       2087       2734       2749       2207       2222    
   1190       2380       1899       2538       2564       2019       2045    
   1195       2390       1904       2548       2579       2024       2055    
   1179       2358       1888       2516       2531       2008       2023    


BED AND BREAKFAST


 LEMON FRENCH ROOM 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (2.00-2.99)  2 +1 (3.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99) 
   1001       2002       1836       2122       2137       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   1012       2024       1847       2144       2170       2170       1967       2113       1993       2087       2139    
   1001       2002       1836       2122       2137       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   1001       2002       1836       2122       2137       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   1001       2002       1836       2122       2137       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   883       1766       1601       1886       1901       1901       1721       1856       1736       1841       1871    
   806       1612       1436       1732       1758       1758       1556       1702       1582       1676       1728    
   811       1622       1441       1742       1773       1773       1561       1712       1592       1681       1743    
   795       1590       1425       1710       1725       1725       1545       1680       1560       1665       1695    


BED AND BREAKFAST


 LEMON TWIN ROOM 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (2.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99) 
   1001       2002       1836       2464       2479       1956       2091       1971       2076       2106    
   1012       2024       1847       2486       2512       1967       2113       1993       2087       2139    
   1001       2002       1836       2464       2479       1956       2091       1971       2076       2106    
   1001       2002       1836       2464       2479       1956       2091       1971       2076       2106    
   1001       2002       1836       2464       2479       1956       2091       1971       2076       2106    
   883       1766       1601       2228       2243       1721       1856       1736       1841       1871    
   806       1612       1436       2074       2100       1556       1702       1582       1676       1728    
   811       1622       1441       2084       2115       1561       1712       1592       1681       1743    
   795       1590       1425       2052       2067       1545       1680       1560       1665       1695    


BED AND BREAKFAST


 ORANGE FAMILY CONNECTION SUITE 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    4   1   2   3   4 +1 (0.00-1.99)  4 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  4 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-11.99)  4 +1 (2.00-2.99)  4 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-11.99)  4 +1 (3.00-11.99)  4 +2 (0.00-1.99)  4 +2 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99)  2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  2 +1 (2.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-11.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  3 +1 (2.00-11.99)  3 +2 (0.00-1.99)  3 +2 (2.00-11.99) 
   1843       4016       3520       3686       3852       4136       4271       4271       4151       4286       4151       4256       4286       3640       3775       3655       3760       3790       3806       3941       3821       3926       3956       3972       4107       3987       4092       4122    
   1854       4060       3531       3708       3885       4180       4326       4326       4206       4352       4206       4300       4352       3651       3797       3677       3771       3823       3828       3974       3854       3948       4000       4005       4151       4031       4125       4177    
   1843       4016       3520       3686       3852       4136       4271       4271       4151       4286       4151       4256       4286       3640       3775       3655       3760       3790       3806       3941       3821       3926       3956       3972       4107       3987       4092       4122    
   1843       4016       3520       3686       3852       4136       4271       4271       4151       4286       4151       4256       4286       3640       3775       3655       3760       3790       3806       3941       3821       3926       3956       3972       4107       3987       4092       4122    
   1843       4016       3520       3686       3852       4136       4271       4271       4151       4286       4151       4256       4286       3640       3775       3655       3760       3790       3806       3941       3821       3926       3956       3972       4107       3987       4092       4122    
   1608       3548       3050       3216       3381       3668       3803       3803       3683       3818       3683       3788       3818       3170       3305       3185       3290       3320       3336       3471       3351       3456       3486       3501       3636       3516       3621       3651    
   1443       3240       2709       2886       3063       3360       3506       3506       3386       3532       3386       3480       3532       2829       2975       2855       2949       3001       3006       3152       3032       3126       3178       3183       3329       3209       3303       3355    
   1448       3260       2714       2896       3078       3380       3531       3531       3411       3562       3411       3500       3562       2834       2985       2865       2954       3016       3016       3167       3047       3136       3198       3198       3349       3229       3318       3380    
   1432       3196       2698       2864       3030       3316       3451       3451       3331       3466       3331       3436       3466       2818       2953       2833       2938       2968       2984       3119       2999       3104       3134       3150       3285       3165       3270       3300    


BED AND BREAKFAST


 ORANGE STANDARD ROOM 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (2.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99) 
   1001       2002       1836       2122       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   1012       2024       1847       2144       2170       1967       2113       1993       2087       2139    
   1001       2002       1836       2122       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   1001       2002       1836       2122       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   1001       2002       1836       2122       2137       1956       2091       1971       2076       2106    
   883       1766       1601       1886       1901       1721       1856       1736       1841       1871    
   806       1612       1436       1732       1758       1556       1702       1582       1676       1728    
   811       1622       1441       1742       1773       1561       1712       1592       1681       1743    
   795       1590       1425       1710       1725       1545       1680       1560       1665       1695    


BED AND BREAKFAST


 SHADDOCK SUITE 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    4   1   2   3   4 +1 (0.00-1.99)  4 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  4 +1 (2.00-11.99)  4 +2 (0.00-1.99)  4 +2 (2.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99)  2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  2 +1 (2.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-11.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  3 +1 (2.00-11.99)  3 +2 (0.00-1.99)  3 +2 (2.00-11.99) 
   2055       4440       3944       4110       4275       4560       4695       4575       4680       4710       4064       4199       4079       4184       4214       4230       4365       4245       4350       4380       4395       4530       4410       4515       4545    
   2066       4484       3955       4132       4308       4604       4750       4630       4724       4776       4075       4221       4101       4195       4247       4252       4398       4278       4372       4424       4428       4574       4454       4548       4600    
   2055       4440       3944       4110       4275       4560       4695       4575       4680       4710       4064