u8}

, , , , ,

RIXOS BELDIBI HOTEL 5* - - 2019 A 7 - , ,


- 2019 A 7

«

RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
www.rixos.com

 RIXOS BELDIBI HOTEL 5* - <font color=green> ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 30.04.2019</font>

RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
RIXOS BELDIBI HOTEL 5*
RIXOS BELDIBI HOTEL 5*

:
2002 , 2008. 45 . 25 . .

:
181 . : , , , , , , , .

:
, 4 -- ( ), 4 , 2 , 1 , 1 , 3 , 2 , , ,
: (4-12 .), (.), .
: , , ,
: , ,
: . , , - .

:
ALL EXCLISIVE ALL INCLUSIVE - , , , - ( ).
,

Last Call - 30.04.2019, 30% 3 20 !
ALL EXCLISIVE ALL INCLUSIVE


 CLASSIC ROOM SEA VIEW 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (2.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-11.99)  1 +1 (2.00-2.99)  1 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-11.99)  1 +1 (3.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-2.99)  1 +2 (3.00-11.99) 
   1653       3306       2689       4362       3426       3441       2809       2944       2944       2824       2959       2824       2929       2959       3861    
   1664       3328       2700       4395       3448       3474       2820       2966       2966       2846       2992       2846       2940       2992       3894    
   1653       3306       2689       4362       3426       3441       2809       2944       2944       2824       2959       2824       2929       2959       3861    
   1796       3591       2935       4732       3711       3726       3055       3190       3190       3070       3205       3070       3175       3205       4185    
   1852       3704       3034       4877       3824       3839       3154       3289       3289       3169       3304       3169       3274       3304       4313    
   1510       3021       2449       3990       3141       3156       2569       2704       2704       2584       2719       2584       2689       2719       3532    
   1266       2531       2023       3360       2651       2677       2143       2289       2289       2169       2315       2169       2263       2315       2978    
   1270       2541       2028       3375       2661       2692       2148       2299       2299       2179       2330       2179       2268       2330       2993    
   1103       2206       1663       2931       2326       2341       1783       1918       1918       1798       1933       1798       1903       1933       2687    


ALL EXCLISIVE ALL INCLUSIVE


 DELUXE ROOM LAND VIEW 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-11.99)  2 +1 (2.00-2.99)  2 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-11.99)  2 +1 (3.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-2.99)  2 +2 (3.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-11.99)  1 +1 (2.00-2.99)  1 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-11.99)  1 +1 (3.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-2.99)  1 +2 (3.00-11.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (2.00-11.99) 
   2024       4049       3326       5331       4169       4304       4304       4184       4319       4184       4289       4319       6177       3446       3581       3581       3461       3596       3461       3566       3596       4712       5451       5466    
   2036       4071       3337       5364       4191       4337       4337       4217       4363       4217       4311       4363       6221       3457       3603       3603       3483       3629       3483       3577       3629       4745       5484       5510    
   2024       4049       3326       5331       4169       4304       4304       4184       4319       4184       4289       4319       6177       3446       3581       3581       3461       3596       3461       3566       3596       4712       5451       5466    
   2205       4410       3630       5794       4530       4665       4665       4545       4680       4545       4650       4680       6709       3750       3885       3885       3765       3900       3765       3870       3900       5130       5914       5929    
   2276       4553       3751       5980       4673       4808       4808       4688       4823       4688       4793       4823       6922       3871       4006       4006       3886       4021       3886       3991       4021       5296       6100       6115    
   1848       3696       3023       4869       3816       3951       3951       3831       3966       3831       3936       3966       5640       3143       3278       3278       3158       3293       3158       3263       3293       4309       4989       5004    
   1538       3076       2488       4070       3196       3342       3342       3222       3368       3222       3316       3368       4722       2608       2754       2754       2634       2780       2634       2728       2780       3602       4190       4216    
   1543       3086       2493       4085       3206       3357       3357       3237       3388       3237       3326       3388       4742       2613       2764       2764       2644       2795       2644       2733       2795       3617       4205       4236    
   1337       2674       2157       3542       2794       2929       2929       2809       2944       2809       2914       2944       4115       2277       2412       2412       2292       2427       2292       2397       2427       3130       3662       3677    


ALL EXCLISIVE ALL INCLUSIVE


 DELUXE ROOM SEA VIEW 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    1   2   3   1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-11.99)  1 +1 (2.00-2.99)  1 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-11.99)  1 +1 (3.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-2.99)  1 +2 (3.00-11.99)  2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-11.99)  2 +1 (2.00-2.99)  2 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-11.99)  2 +1 (3.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-2.99)  2 +2 (3.00-11.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (2.00-11.99) 
   2092       3446       4183       5503       3566       3701       3701       3581       3716       3581       3686       3716       4858       4303       4438       4438       4318       4453       4318       4423       4453       6366       5623       5638    
   2102       3457       4205       5536       3577       3723       3723       3603       3749       3603       3697       3749       4891       4325       4471       4471       4351       4497       4351       4445       4497       6410       5656       5682    
   2092       3446       4183       5503       3566       3701       3701       3581       3716       3581       3686       3716       4858       4303       4438       4438       4318       4453       4318       4423       4453       6366       5623       5638    
   2271       3749       4542       5969       3869       4004       4004       3884       4019       3884       3989       4019       5274       4662       4797       4797       4677       4812       4677       4782       4812       6915       6089       6104    
   2344       3870       4687       6155       3990       4125       4125       4005       4140       4005       4110       4140       5442       4807       4942       4942       4822       4957       4822       4927       4957       7136       6275       6290    
   1915       3142       3830       5046       3262       3397       3397       3277       3412       3277       3382       3412       4456       3950       4085       4085       3965       4100       3965       4070       4100       5854       5166       5181    
   1604       2607       3208       4247       2727       2873       2873       2753       2899       2753       2847       2899       3749       3328       3474       3474       3354       3500       3354       3448       3500       4933       4367       4393    
   1609       2612       3218       4262       2732       2883       2883       2763       2914       2763       2852       2914       3764       3338       3489       3489       3369       3520       3369       3458       3520       4953       4382       4413    
   1404       2270       2807       3722       2390       2525       2525       2405       2540       2405       2510       2540       3283       2927       3062       3062       2942       3077       2942       3047       3077       4329       3842       3857    


ALL EXCLISIVE ALL INCLUSIVE


 FAMILY SUITE LAND VIEW 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    4   2   3   4 +1 (0.00-1.99)  4 +1 (2.00-11.99)  2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  2 +1 (2.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-11.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  3 +1 (2.00-11.99)  3 +2 (0.00-1.99)  3 +2 (2.00-11.99) 
   2768       6919       5537       5701       7039       7054       5657       5792       5672       5777       5807       5821       7683       5836       7668       7698    
   2780       6963       5559       5734       7083       7109       5679       5825       5705       5799       5851       5854       7727       5880       7701       7753    
   2768       6919       5537       5701       7039       7054       5657       5792       5672       5777       5807       5821       7683       5836       7668       7698    
   3020       7524       6039       6204       7644       7659       6159       6294       6174       6279       6309       6324       8357       6339       8342       8372    
   3120       7768       6241       6405       7888       7903       6361       6496       6376       6481       6511       6525       8625       6540       8610       8640    
   2521       6325       5042       5206       6445       6460       5162       5297       5177       5282       5312       5326       7033       5341       7018       7048    
   2082       5286       4164       4340       5406       5432       4284       4430       4310       4404       4456       4460       5881       4486       5855       5907    
   2087       5306       4174       4355       5426       5457       4294       4445       4325       4414       4476       4475       5901       4506       5870       5932    
   1806       4606       3611       3778       4726       4741       3731       3866       3746       3851       3881       3898       5125       3913       5110       5140    


ALL EXCLISIVE ALL INCLUSIVE


 FAMILY SUITE SEA VIEW 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    4   2   3   4 +1 (0.00-1.99)  4 +1 (2.00-11.99)  2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  2 +1 (2.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-11.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  3 +1 (2.00-11.99)  3 +2 (0.00-1.99)  3 +2 (2.00-11.99) 
   2834       7070       5669       5835       7190       7205       5789       5924       5804       5909       5939       5955       7869       5970       7854       7884    
   2846       7114       5691       5868       7234       7260       5811       5957       5837       5931       5983       5988       7913       6014       7887       7939    
   2834       7070       5669       5835       7190       7205       5789       5924       5804       5909       5939       5955       7869       5970       7854       7884    
   3086       7675       6171       6338       7795       7810       6291       6426       6306       6411       6441       6458       8543       6473       8528       8558    
   3186       7920       6373       6539       8040       8055       6493       6628       6508       6613       6643       6659       8814       6674       8799       8829    
   2587       6476       5174       5340       6596       6611       5294       5429       5309       5414       5444       5460       7219       5475       7204       7234    
   2149       5438       4298       4474       5558       5584       4418       4564       4444       4538       4590       4594       6069       4620       6043       6095    
   2154       5458       4308       4489       5578      &nbs