u8}

, , , , ,

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5* - - 2019 A 7 - , ,


- 2019 A 7

«

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
www.limakhotels.com

 LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5* - <font color=green> ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 30.04.2019</font>

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*:
8 , 70 , . 2004 ., 30 000 2, 2013 .

:
815 , 719 52 . : , , , , , , , . - , - 3 .

:
8 , 7 , 4 , , 2 , 5 , 11 , , , .
: , , , , - (4-12 .), - (12-17 .), (), ()
: , , ,
: , ,
: . , - .

:
All inclusive- , , , .
,


ULTRA ALL INCLUSIVE


 STANDARD ROOM GARDEN VIEW 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    1   2   3   1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-14.99)  1 +1 (2.00-2.99)  1 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-14.99)  1 +1 (3.00-14.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-2.99)  1 +2 (3.00-14.99)  2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-14.99)  2 +1 (2.00-6.99)  2 +1 (2.00-6.99)+1 (7.00-14.99)  2 +1 (7.00-14.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-6.99)  2 +2 (7.00-14.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (2.00-14.99) 
   1247       1788       2494       3414       1908       2043       2043       1923       2058       1923       2028       2058       3140       2614       2749       2749       2629       2764       2629       2734       2764       3846       3534       3549    
   1258       1799       2516       3447       1919       2065       2065       1945       2091       1945       2039       2091       3173       2636       2782       2782       2662       2808       2662       2756       2808       3890       3567       3593    
   1138       1624       2276       3123       1744       1879       1879       1759       1894       1759       1864       1894       2866       2396       2531       2531       2411       2546       2411       2516       2546       3518       3243       3258    
   1138       1624       2276       3123       1744       1879       1879       1759       1894       1759       1864       1894       2866       2396       2531       2531       2411       2546       2411       2516       2546       3518       3243       3258    
   1120       1597       2240       3075       1717       1852       1852       1732       1867       1732       1837       1867       2821       2360       2495       2495       2375       2510       2375       2480       2510       3464       3195       3210    
   1032       1465       2064       2835       1585       1720       1720       1600       1735       1600       1705       1735       2601       2184       2319       2319       2199       2334       2199       2304       2334       3200       2955       2970    
   1025       1450       2050       2820       1570       1716       1716       1596       1742       1596       1690       1742       2590       2170       2316       2316       2196       2342       2196       2290       2342       3190       2940       2966    
   1030       1455       2060       2835       1575       1726       1726       1606       1757       1606       1695       1757       2605       2180       2331       2331       2211       2362       2211       2300       2362       3210       2955       2986    
   868       1219       1736       2391       1339       1474       1474       1354       1489       1354       1459       1489       2191       1856       1991       1991       1871       2006       1871       1976       2006       2708       2511       2526    


ULTRA ALL INCLUSIVE


 STANDARD ROOM SEA AND POOL SIDE 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-14.99)  2 +1 (2.00-6.99)  2 +1 (2.00-6.99)+1 (7.00-14.99)  2 +1 (7.00-14.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-6.99)  2 +2 (7.00-14.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-14.99)  1 +1 (2.00-2.99)  1 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-14.99)  1 +1 (3.00-14.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-2.99)  1 +2 (3.00-14.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (2.00-14.99) 
   1274       2548       1829       3492       2668       2803       2803       2683       2818       2683       2788       2818       3926       1949       2084       2084       1964       2099       1964       2069       2099       3207       3612       3627    
   1285       2570       1840       3525       2690       2836       2836       2716       2862       2716       2810       2862       3970       1960       2106       2106       1986       2132       1986       2080       2132       3240       3645       3671    
   1165       2330       1665       3195       2450       2585       2585       2465       2600       2465       2570       2600       3600       1785       1920       1920       1800       1935       1800       1905       1935       2935       3315       3330    
   1165       2330       1665       3195       2450       2585       2585       2465       2600       2465       2570       2600       3600       1785       1920       1920       1800       1935       1800       1905       1935       2935       3315       3330    
   1147       2294       1638       3147       2414       2549       2549       2429       2564       2429       2534       2564       3546       1758       1893       1893       1773       1908       1773       1878       1908       2890       3267       3282    
   1059       2118       1506       2910       2238       2373       2373       2253       2388       2253       2358       2388       3282       1626       1761       1761       1641       1776       1641       1746       1776       2670       3030       3045    
   1053       2106       1491       2898       2226       2372       2372       2252       2398       2252       2346       2398       3274       1611       1757       1757       1637       1783       1637       1731       1783       2659       3018       3044    
   1058       2116       1496       2913       2236       2387       2387       2267       2418       2267       2356       2418       3294       1616       1767       1767       1647       1798       1647       1736       1798       2674       3033       3064    
   895       1790       1260       2463       1910       2045       2045       1925       2060       1925       2030       2060       2790       1380       1515       1515       1395       1530       1395       1500       1530       2260       2583       2598    


ULTRA ALL INCLUSIVE


 STANDARD ROOM SEA VIEW 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   3   1   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-14.99)  2 +1 (2.00-6.99)  2 +1 (2.00-6.99)+1 (7.00-14.99)  2 +1 (7.00-14.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-6.99)  2 +2 (7.00-14.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-14.99)  1 +1 (2.00-2.99)  1 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-14.99)  1 +1 (3.00-14.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-2.99)  1 +2 (3.00-14.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (2.00-2.99) 
   1302       2604       3907       1870       2724       2859       2859       2739       2874       2739       2844       2874       4010       1990       2125       2125       2005       2140       2005       2110       2140       3276       3684       3699    
   1313       2626       3940       1881       2746       2892       2892       2772       2918       2772       2866       2918       4054       2001       2147       2147       2027       2173       2027       2121       2173       3309       3717       3743    
   1192       2384       3576       1706       2504       2639       2639       2519       2654       2519       2624       2654       3680       1826       1961       1961       1841       1976       1841       1946       1976       3002       3396       3411    
   1192       2384       3576       1706       2504       2639       2639       2519       2654       2519       2624       2654       3680       1826       1961       1961       1841       1976       1841       1946       1976       3002       3396       3411    
   1175       2350       3526       1679       2470       2605       2605       2485       2620       2485       2590       2620       3630       1799       1934       1934       1814       1949       1814       1919       1949       2959       3348       3363    
   1087       2174       3262       1547       2294       2429       2429       2309       2444       2309       2414       2444       3366       1667       1802       1802       1682       1817       1682       1787       1817       2739       3102       3117    
   1080       2160       3240       1532       2280       2426       2426       2306       2452       2306       2400       2452       3356       1652       1798       1798       1678       1824       1678       1772       1824       2728       3087       3113    
   1085       2170       3255       1537       2290       2441       2441       2321       2472       2321       2410       2472       3376       1657       1808       1808       1688       1839       1688       1777       1839       2743       3102       3133    
   922       1844       2766       1301       1964       2099       2099       1979       2114       1979       2084       2114       2870       1421       1556       1556       1436       1571       1436       1541       1571       2327       2661       2676    


ULTRA ALL INCLUSIVE


 FAMILY ROOM 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    4   2   3   4 +1 (0.00-1.99)  4 +1 (2.00-2.99)  2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-14.99)  2 +1 (2.00-14.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-14.99)  3 +1 (0.00-1.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-2.99)  3 +1 (0.00-1.99)+1 (3.00-14.99)  3 +1 (2.00-2.99)  3 +1 (2.00-2.99)+1 (3.00-14.99)  3 +1 (3.00-14.99)  3 +2 (0.00-1.99)  3 +2 (2.00-2.99) 
   1932       5020       3864       4029       5140       5155       3984       4119       3999       4104       4134       4149       4284       4284       4164       4299       4164       4269       4299    
   1943       5064       3886       4062       5184       5210       4006       4152       4032       4126       4178       4182       4328       4328       4208       4354       4208       4302       4354    
   1767       4612       3534       3699       4732       4747       3654       3789       3669       3774       3804       3819       3954       3954       3834       3969       3834       3939       3969    
   1767       4612       3534       3699       4732       4747       3654       3789       3669       3774       3804       3819       3954       3954       3834       3969       3834       3939       3969    
   1741       4548       3482       3648       4668       4683       3602       3737       3617       3722       3752       3768       3903       3903       3783       3918       3783       3888       3918    
   1609       4224       3218       3384       4344       4359       3338       3473       3353       3458       3488       3504       3639       3639       3519       3654       3519       3624       3654    
   1593       4200       3186       3363       4320       4346       3306       3452       3332       3426       3478       3483       3629       3629       3509       3655       3509       3603       3655    
   1598       4220       3196       3378       4340       4371       3316       3467       3347       3436       3498       3498       3649       3649       3529       3680       3529       3618       3680    
   1362       3616       2724       2889       3736       3751       2844       2979       2859       2964       2994       3009       3144       3144       3024       3159       3024       3129       3159    


ULTRA ALL INCLUSIVE


 PARK ROOM 
30.08.2019
06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
22.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
    2   1   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-14.99)  2 +1 (2.00-