u8}

, , , , ,

MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 * - - 2019 - , ,- 2019

«

MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
www.maritim.com.tr

 MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 * - <font color=green>ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ, ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА, ЗА  РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.07.2019!</font>

MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *
MARITIM PINE BEACH RESORT - 5 *:
33 45 , 3 ,

:
, , , , , ( . ), - , ( )

:
, 3 - ,6 , 2 , , 8 , , , 21 .:, , , , , , 2 , , (), ,. : , , , , , 5

:
UALL - , , , ,
,


ULTRA ALL INCLUSIVE


E |   
 CLUB STANDARD ROOM 
30.07.2019
09.08.2019
17.08.2019
25.08.2019
13.09.2019
01.10.2019
13.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (2.00-6.99)  2 +1 (2.00-6.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (7.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-6.99)  2 +2 (7.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99) 
   110       220       186       297       220       220       220       220       220       220       220       275       372       186       186       186       186       252    
   123       246       209       333       246       246       246       246       246       246       246       307       418       209       209       209       209       283    
   110       220       186       297       220       220       220       220       220       220       220       275       372       186       186       186       186       252    
   92       184       156       249       184       184       184       184       184       184       184       230       312       156       156       156       156       212    
   83       166       141       225       166       166       166       166       166       166       166       207       280       141       141       141       141       191    
   63       126       106       171       126       126       126       126       126       126       126       157       212       106       106       106       106       144    
   53       106       89       144       106       106       106       106       106       106       106       132       178       89       89       89       89       121    


ULTRA ALL INCLUSIVE


E |   
 STANDARD ROOM MAIN BUILDING LAND VIEW 
30.07.2019
09.08.2019
17.08.2019
25.08.2019
13.09.2019
01.10.2019
13.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (2.00-6.99)  2 +1 (2.00-6.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (7.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-6.99)  2 +2 (7.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99) 
   114       228       194       309       228       228       228       228       285       228       228       342       388       194       194       194       194       262    
   129       258       218       348       258       258       258       258       323       258       258       388       438       218       218       218       218       294    
   114       228       194       309       228       228       228       228       285       228       228       342       388       194       194       194       194       262    
   96       192       164       261       192       192       192       192       240       192       192       288       326       164       164       164       164       222    
   88       176       150       237       176       176       176       176       220       176       176       264       298       150       150       150       150       202    
   68       136       115       183       136       136       136       136       170       136       136       204       230       115       115       115       115       155    
   58       116       98       156       116       116       116       116       145       116       116       174       196       98       98       98       98       132    


ULTRA ALL INCLUSIVE


E |   
 STANDARD ROOM MAIN BUILDING SEA VIEW 
30.07.2019
09.08.2019
17.08.2019
25.08.2019
13.09.2019
01.10.2019
13.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (2.00-6.99)  2 +1 (2.00-6.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (7.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-6.99)  2 +2 (7.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99) 
   119       238       201       321       238       238       238       238       297       238       238       356       402       201       201       201       201       273    
   134       268       226       360       268       268       268       268       335       268       268       402       454       226       226       226       226       306    
   119       238       201       321       238       238       238       238       297       238       238       356       402       201       201       201       201       273    
   101       202       171       273       202       202       202       202       252       202       202       302       342       171       171       171       171       231    
   93       186       158       252       186       186       186       186       232       186       186       278       316       158       158       158       158       214    
   73       146       123       198       146       146       146       146       182       146       146       218       246       123       123       123       123       167    
   63       126       106       171       126       126       126       126       157       126       126       188       212       106       106       106       106       144    


ULTRA ALL INCLUSIVE


E |   
 CLASSIC PLUS ROOM 
30.07.2019
09.08.2019
17.08.2019
25.08.2019
13.09.2019
01.10.2019
13.10.2019
    2   1   3   2 +1 (0.00-1.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-6.99)  2 +1 (0.00-1.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (2.00-6.99)  2 +1 (2.00-6.99)+1 (7.00-11.99)  2 +1 (7.00-11.99)  2 +2 (0.00-1.99)  2 +2 (2.00-6.99)  2 +2 (7.00-11.99)  1 +1 (0.00-1.99)  1 +1 (0.00-1.99)+1 (2.00-11.99)  1 +1 (2.00-11.99)  1 +2 (0.00-1.99)  1 +2 (2.00-11.99) 
   132       264       224       357       264       264       264       264       330       264       264       396       448       224       224       224       224       302    
   149       298       252       402       298       298       298       298       373       298       298       448       506       252       252       252       252       340    
   132       264       224       357       264       264       264       264       330       264       264       396       448       224       224       224